Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis Gel Generisk Levitra cialis pris Kamagra Gel Viagra Soft kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active Cialis soft viagra apoteket Kamagra Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online

Konačna rang lista učenika primljenih u našu školu u drugom konkursnom roku

Konačna rang lista učenika primljenih u našu školu u drugom konkursnom roku za Dvojezično područje (Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i Francuski jezik) --> LINK. (Rang lista je u pdf domunetu na Dropboksu. Ukoliko se prilikom pristupa dokumentu otvori iskočni prozor za prijavu na Dropboks, treba ga samo zatvoriti.)
Učenici koji budu primljeni u našu školu u drugom konkursnom roku trebaju, uz prisustvo roditelja/staratelja, predati potrebnu dokumentaciju na recepciji škole.
Prijem dokumenata će biti realizovan u ponedjeljak 16.07.2018. godine od 10 do 14 sati.
Za prijavu za upis u prvi razred potrebna su sljedeća dokumenta:
* prijava za upis (štampa se iz EMIS sistema po okončanju online upisa, uputstvo na https://upis.emis.edu.ba/),
* izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija
* svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta,
* uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – originalna dokumenta,
* uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – originalna dokumenta,
* druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
Prilikom predaje dokumentacije roditelj/staratelj će trebati popuniti i potpisati anketne listove: o izboru jednog od dva izborno-obavezna nastavna predmeta Vjeronauka/Vjeronauk ili Kultura religija i opredjeljenje za izborno područje.

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)