Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

EYOF 2019

UPUTSTVO O PROTOKOLU KRETANJA UČENIKA ŠKOLA NA PRILAZIMA OLIMPIJSKOG STADIONA "ASIM FERHATOVIĆ HASE"

Cijeneći sve aspekte organizacije i realizacije javnih skupova sa velikim brojem posjetilaca, organizacioni tim Svečane ceremonije otvaranja EYOF 2019 vas moli da imate na umu sljedeće:

- sve škole, klubovi i udruženja moraju ući na tribine stadiona do 18:00;

- dio stadiona predviđen za smještaj učenika je sektor Sjever (ulazi markirani bojom ciklame);

- zbog lakšeg i sigurnijeg pristupa sektoru stadiona predviđenom za smještaj škola, klubova i udruženja koji organizirano dolaze na manifestaciju otvaranja, obavezno koristite ulicu Patriotske lige kao pristupni i odlazni put prema stadionu "Asim Ferhatović Hase"; 

- kao asistencija nastavnicima, učenicima i članovima klubova i udruženja bit će angažirani volonteri, zaštitari i policija, koji će usmjeravati prema obilježenim ulazima;

- sve osobe dolaze bez automobila - osobnih, roditelja ili nastavnika, jer neće biti omogućeno parkiranje putničkih vozila.

Organizacioni odbor Svečane ceremonije otvaranja

 

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)