Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Posjeta delegacije iz Francuske

Ambasada Republike Francuske u Bosni i Hercegovini i Francuski institut u BiH su partneri Gimnazije Obala Sarajevo i dvojezičnog programa koji se od 2018/2019. godine realizuje u školi. U proteklom periodu su nas posjetili Guillaume Rousson – ambasador Republike Francuske u BiH, Laurence Auer – direktorica za kulturu, istraživanje i mrežu Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Republike Francuske, Raid Faure-Abu Zaideh – zamjenik direktora Francuskog instituta u Sarajevu i ataše za francuski jezik i Lucile Bertaux – direktorica odjela za jezike Francuskog instiuuta. Gosti su razgovarali sa direktorom škole i profesorima francuskog jezika o rezultatima bilingvalnog programa, kao i planovima za unaprijeđenje nastave i poboljšanje uslova. Učenici I6 – francuskog bilingvalnog odjeljenja su demonstrirali ono što su do sada naučili kroz nastavu, ali i brojne nvannastavne aktivnosti.  Prisutne su oduševili količinom i kvalitetom prezentiranog, ali i svojim poznavanjem francuskog jezika.

 

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)