Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

"Ugrožavanje slobode medija" - Projekt Građanin

Projekat građanin je pragmatični dio obrazovanja za demokratiju i ljudska prava u kojem učenici imaju priliku da u učionicama, ali i u zajednici kroz različite aktivnosti vježbaju buduću ulogu građana u demokratskom društvu. Ove godine članovi sekcije CIVITAS Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo za Projekat Građanin izabrali su problem “Ugrožavanje slobode medija” upravo zbog važnosti ovog problema tj. činjenice da je sloboda medija stub svakog demokratskog društva. Tokom istraživanja došli su do podataka da se sloboda medija ugrožava svakodnevno i to na bezbroj načina: prijetnje, vrijeđanje, psovke, ucjene, mobbing, fizičko zlostavljanje, premlaćivanje, a nerijetko i ubistva novinara. Uzroci ovako loše pozicije novinara leže u činjenici da u BiH nema vladavine prava, novinari nerijetko rade honorarno ili na “crno” pa su stalna meta političara, ali i urednika i vlasnika medija što za posljedicu ima strah, nelagodu, cenzuru, autocenzuru i u konačnici gašenje demokratije. Iako BiH po slobodi medija zauzima 63. mjesto u svijetu, situacija je više nego alarmantna jer postoji sprega između politike, pravosuđa i policije koji relativizacijom napada na novinare, pravdanjem napadača i osudom novinara, te blagim i neselektivnim osudama napada na novinare, širom otvaraju vrata za novo nasilje. Poseban problem je i činjenica da 90% napada na medijske radnike ostane neprijavljeno od strane novinara, već se prijavljuju samo teški fizički napadi i ozbiljne prijetnje. Istražujući ovaj problem došli smo do podatka da čak 27% građana Republike Srpske i 17% građana Federacije BiH  opravdavaju nasilje nad novinarima pa smatramo da je prijeko neophodno pokrenuti jednu veliku medijsku kampanju kojom bi se građani BiH što više upoznali sa svim problemima sa kojima se novinari svakodnevno susreću pri obavljanju svog posla. Stupili smo u kontakt sa Mediacentrom iz Sarajeva koji realizuje reginalni projekt “Mediji za građane- građani za medije” i dogovrili određene zajedniče aktivnosti. Uporedo sa ovim radimo intervjue sa svim relevantnim osobama i političkim i pravnim subjetima kako bi smo što bolje shvatili ovaj problem i pokušali doprinijeti njegovom rješavanju. U nadi da ćete podržati naš rad i trud molimo vas da ovaj kratki opis našeg projekta objavite i po mogućnosti proslijedite i drugim medijskim kućama, jer je to zajednički interes ne samo medijskih radnika, već svih građana Bosne i Hercegovine. Kontakt za sve zainteresovane za saradnju sa našim učenicima je mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)