Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 2022/2023. godina

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području  Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15470-2/22 od 23.5.2022. godine i broj: 11-03-02-34-5217-71/22 od 20.5.2022.g., te Odluke Školskog odbora Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo broj: 34-07-1783/22 od 31.5.2022.godine,  raspisuje se                                                                                 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta  u  školskoj 2022/2023. godini

 

 1. NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

 

Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo

Ulica Obala Kulina bana broj 3

71000 SARAJEVO

www.obala.edu.ba

 

 1. NAZIV RADNIH MJESTA

 

 1. nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti ... 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 2. nastavnik/ca engleskog jezika ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 3. nastavnik/ca njemačkog jezika ... 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2023. godine;
 4. nastavnik/ca njemačkog jezika ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;;
 5. nastavnik/ca latinskog jezika ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 6. nastavnik/ca historije/povijesti ... 1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 7. nastavnik/ca biologije ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 8. nastavnik/ca biologije na njemačkom jeziku ... 1 izvršilac, 4 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 9. nastavnik/ca sporta i sporta na njemačkom jeziku ... 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 10. nastavnik/ca psihologije ... 1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do povratka radnice sa funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.08.2023. godine
 11. nastavnik/ca pedagogije ... 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 12. nastavnik/ca matematike ... 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 13. nastavnik/ca informatike ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme, od 1.9.2022. godine, uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci;
 14. nastavnik/ca informatike ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme, od 1.9.2022. godine, uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci;
 15. nastavnik/ca informatike ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 16. nastavnik/ca informatike ... 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 17. bibliotekar ... 1 izvršilac, 20 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme, 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine;
 18. rukovalac nastavnom tehnikom-programer ... 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na neodređeno vrijeme, od 1.9.2022. godine, uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci;
 19. pedagog ... 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme, od 01.9.2022. godine do 31.08.2023. godine.
 20. Socijalni radnik – 1 izvršilac – 20 sati sedmično, od 01.09.2022.godine na neodređeno vrijeme, uz obavezu probmnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Kompletan sadržaj teksta javnog kokursa možete pogledati na LINKu, kao i na službenim stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (www.mo.ks.gov.ba) i Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“  (www.szks.ba).

Rok za prijave na javni konkurs je osam (8) dana od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnim novinama „Oslobođenje“,  dana 3.6.2022. godine.

Krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 13.6.2022. godine.

Konkurs će ostati objavljen na internet stranicama u čitavom periodu roka prijave.

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)