Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području  Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15470-7/22 od 12.01.2023. godine, te Odluke Školskog odbora Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo broj: 34-07-226/23 od 24.01.2023.godine,  raspisuje se                                                                      

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta  u  školskoj 2022/2023. godini

 NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

 • Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo
 • Ulica Obala Kulina bana broj 3
 • 71000 SARAJEVO
 • www.obala.edu.ba

 NAZIV RADNIH MJESTA

 1. nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti/ hrvatskog jezika i književnosti/srpskog jezika i književnosti ... 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 31.08.2023. godine
 2. nastavnik/ca njemačkog jezika ... 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2023. godine.
 3. nastavnik/ca latinskog jezika ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2023. godine;
 4. nastavnik/ca sporta ... 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2023. godine;
 5. nastavnik/ca psihologije ... 1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.08.2023. godine
 6. nastavnik/ca pedagogije ... 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2023. godine;
 7. nastavnik/ca matematike ... 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 31.08.2023. godine;
 8. nastavnik/ca informatike ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2023. godine;
 9. nastavnik/ca informatike ... 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 31.08.2023. godine;

 Kompletan sadržaj teksta javnog kokursa možete pogledati na LINKu, kao i na službenim stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (www.mo.ks.gov.ba) i Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“  (www.szks.ba).

Rok za prijave na javni konkurs je osam (8) dana od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu   u dnevnim novinama „Oslobođenje“,  dana 01.02.2023. godine.

Krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 09.02.2023. godine.

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)