Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis Gel Generisk Levitra cialis pris Kamagra Gel Viagra Soft kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active Cialis soft viagra apoteket Kamagra Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online

Bilingvalna/dvojezična nastava

Bilingvalna/dvojezična nastava (na njemačkom i bosanskom jeziku)

Projekat se realizuje u okviru partnerstva Gimnazije Obala, Ambasade Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Ovaj oblik obrazovanja, u kombinaciji njemačkog i bosanskog jezika jedinstven jeu Bosni i Hercegovini.  Cilj je da učenici ubuduće na njemačkom jeziku uče stručne predmete, kao što su npr. Biologija ili Matematika. Ovaj model podrazumijeva najmodernije metode učenja - učenici na ovaj način mogu lakše naučiti jezik i proširiti svoje vidike što će u konačnici oplemeniti njihovo obrazovanje i učiniti ih konkuretnim na tržištu rada. Oni koji završe nastavu po ovom programu moći će svoje visokoškolsko obrazovanje nastaviti u Bosni i Hercegovini ili na fakultetima u evropskim zemljama njemačkog govornog područja, bez dodatnih uslova ( Njemačkoj, Austriji ili Švicarskoj).
 „Na ovaj način dobit ćemo jednu pobjedničku dimenziju u kojoj su svi na dobitku, i učenici koji će steći odlično znanje, ali i država koja će školovati ljude sposobne da studiraju vani što je izuzetno itno u ovim novim procesima globalizacije“ (Njemački ambasador u BiH Christian Hellbach).
U ovoj 2015/2016. školskoj godini u našoj je upisano jedno odjeljenje učenika koji pohađaju nastavu na bosanskom i njemačkom jeziku. Ovaj  program  je  kompartibilan  s  nacionalnim  NPP-om,  tako  da  je  prohodnost učenika osigurana. Učenici koji su se opredjelili za pohađanje nastave po ovom programu su uraditi ulazni test znanja iz njemačkog jezika kojim je potvrđeno da je nihovo znanje na najmanje B1 nivou Evropskog referentnog okvira. 

Ishodi procesa učenja

Na kraju obrazovnog procesa i procesa usavršavanja jezika učenici mogu da imaju izrazito razvijene kompetencije i vještine. Kada je riječ o vještini razumijevanja, učenici mogu:
R
azumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako im je tema u osnovi poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.
Mogu razumjeti duži govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez velikog napora razumjeti televizijske programe i filmove. 

Kada je riječ o vještini čitanja, učenici mogu:
Razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom neke struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.
Mogu čitati članke i izvještaje koji obrađuju savremene probleme u kojima pisac zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja. Mogu razumjeti savremenu književnu prozu.
Mogu razumjeti duge i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na poznato područje.
Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela. 

Kod govorne interakcije učenici mogu:
K
omunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta.
Mogu se tečno i spontano izražavati bez očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.
Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja.  

A kod govorne produkcije mogu:
I
znijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom.
Mogu jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne stavove. 

Kod vještine pisanja učenici nakon obsolviranog programa mogu:
Napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s područja svog interesa. Mogu napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojemu jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.
Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.
Mogu napisati jasan, tečan tekst primjerenim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne stavove. Mogu pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.

Ukoliko imamo sveukupan profil ishoda u vidu važno je naglasiti da učenici nakon završenog programa mogu vladati socijalnim i društveno-korisnim shvatanjima koji će im uz komparatevan pristum omogućiti profit dvaju kulturoloških sredina.

Dopunska i dodatna nastava

Termini održavanja dopunske i dodatne nastave u školskoj 2019/2020. godini
Dopunska nastava iz predmeta
Voditelj aktivnosti  
Dan u sedmici 
Vrijeme
Engleski jezik
Vladušić Amra
Ponedjeljak          14:20
Engleski jezik Fejzić Alić Irnisa   
Četvrtak              16:05
Njemački jezik Đulan Amra
Četvrtak              10:45
Njemački jezik Gagrica Amra Svaki drugi ponedjeljak 16:50
Latinski jezik Vrhovac Mario
Srijeda                13:30
Biologija Batistuti Alena    
Hemija/kemija Bajrović Adisa Utorak     8:50
Hemija/kemija Bunda Merima
             
Hemija/kemija na francuskom jeziku Bunda Merima          
Matematika Hrbat Maja Ponedjeljak  8:50
Matematika na njemačkom jeziku Đonlagić Nermin
Utorak     15:10
Fizika
Hećo Edina  Petak                  16:05
Fizika
Keserović Amira Četvrtak              17:00       

 

Dodatna nastava iz predmeta
Voditelj aktivnosti  
Dan u sedmici 
Vrijeme
Engleski jezik
Vladušić Amra
Ponedjeljak          15:10
Engleski jezik Čaušević Jasmina
Ponedjeljak          14:20
Njemački jezik Mandžuka Dženana
Petak 14:20
Francuski jezik Spahić Dalida
Srijeda 16:00
Matematika Hrbat Maja Četvrtak
15:00
Matematika na njemačkom jeziku Đonlagić Nermin Srijeda    16:05
Fizika Hećo Edina  Petak 15:10

 

Osnovni podaci o načinu upisa i školovanja

Osnovni podaci koji su vrijedili za prošlu školsku godinu. Po objavljivanju ovogodišnjeg konkursa za upis u prvi razred, objavićemo aktuelne informacije!

U našoj školi/gimnaziji se obrazuju redovni  učenici/učenice, po nastavnom planu i programu za gimnaziju, u četverogodišnjem trajanju.
Učenik/učenica koji/koja završi gimnaziju stječe uvjete za nastavak školovanja i rad. Učenici koji završe gimnaziju nemaju zvanje.

Upis u našu školu se realizuje na osnovu "Kriterija za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo" koji utvrđuje Vlada Kantona.
Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred kandidat je dužan predati slijedeća dokumenta:
* zahtjev za upis, 
* potvrdu o uspjehu na eksternoj maturi u osnovnoj školi,
* svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi (original), 
* uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu  osnovne škole, 
* izvod iz matične knjige rođenih i 
* druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

Prijem učenika u našu školu/gimnaziju vrši se na osnovu:
* općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole, 
* rezultata postignutog na eksternoj maturi u osnovnoj školi i 
* rezultata postignutih na kantonalnim, Federalnim, BiH i međunarodnim takmičenjima.

Nastavnim planom i programom za gimnaziju utvrđuju se izborna područja za koja se učenici mogu opredijeliti u okviru onih područja koja gimnazija ima u svom programu rada. 

Izborna područja, u našoj školi/gimnaziji, će za 2019/2020. školsku godinu biti određena odgovarajućom odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade.

U našoj školi se ne organizuje vanredno polaganje ispita.

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)