Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Vijeće roditelja

Članovi Vijeća roditelja, 2019/2020. školske godine 

Predsjednik: Pilav Kemal   
Zamjenik predsjednika: Ahmagić Edina
Kooridnator Vijeća roditelja: Alajbegović Alma, pedagog škole

I1     Smajović Senad                                
I2     Pilav Kemal                              
I3     Memišević Selma             
I4     Hrapović Sarajko                      
I5     Saračević Nerma                      
I6     Džaferspahić Senada               
II1    Arnautović Ismet               
II2    Pašić Nirmana               
II3    Poplata Dževad                
II4    Nesimović Sanela                
II5    Ahmić Amra
II6    Ahmagić Edina
III1   Karup Druško Dženana         
III2   Ramić Dina      
III3   Živojević Adisa
III4   Osmanović Mirsada
III5
IV1   Imamović Denis                
IV2   Bešić Mustafa
IV3   Pandžo Amra
IV4   Šikalo Edin
IV5
 

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)