Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis Gel Generisk Levitra cialis pris Kamagra Gel Viagra Soft kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active Cialis soft viagra apoteket Kamagra Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online

Konačna rang lista učenika primljenih u našu školu u drugom konkursnom roku

Konačna rang lista učenika primljenih u našu školu u drugom konkursnom roku za Dvojezično područje (Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i Francuski jezik) --> LINK. (Rang lista je u pdf domunetu na Dropboksu. Ukoliko se prilikom pristupa dokumentu otvori iskočni prozor za prijavu na Dropboks, treba ga samo zatvoriti.)
Učenici koji budu primljeni u našu školu u drugom konkursnom roku trebaju, uz prisustvo roditelja/staratelja, predati potrebnu dokumentaciju na recepciji škole.
Prijem dokumenata će biti realizovan u ponedjeljak 16.07.2018. godine od 10 do 14 sati.
Za prijavu za upis u prvi razred potrebna su sljedeća dokumenta:
* prijava za upis (štampa se iz EMIS sistema po okončanju online upisa, uputstvo na https://upis.emis.edu.ba/),
* izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija
* svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta,
* uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – originalna dokumenta,
* uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – originalna dokumenta,
* druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
Prilikom predaje dokumentacije roditelj/staratelj će trebati popuniti i potpisati anketne listove: o izboru jednog od dva izborno-obavezna nastavna predmeta Vjeronauka/Vjeronauk ili Kultura religija i opredjeljenje za izborno područje.

Drugi upisni rok u prvi razred srednjih škola KS

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je objavilo Drugi konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2018./2019. godini. Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2018./2019. godini traje od 11. jula do 13. jula 2018. godine i realizuje se online.
Potpuna informacija je objavljena na sajtu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a tekst konkursa --> LINK.
U planu upisa u drugom konkursnom roku, u našoj školi ima još 12 mjesta u Dvojezičnom području (Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i Francuski jezik).

Konačne rang liste učenika primljenih u našu školu u prvom konkursnom roku

Konačne rang liste učenika primljenih u našu školu u prvom konkursnom roku:
Gimnazija --> LINK                         Informacione tehnologije --> LINK     
Dvojezično područje (Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i Njemački jezik) --> LINK           
Dvojezično područje (Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i Francuski jezik) --> LINK           
Za nepopunjena mjesta u dvojezičnom području (Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i Francuski jezik) kandidati će se moći prijaviti u drugom konkursnom roku. 
Drugi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole bit će objavljen u srijedu 11. jula 2018. godine i trajat će do 13. jula 2018.godine, a realizovati će se online.
Konačni rezultati upisa u srednje škole Kantona Sarajevo za drugi upisni rok bit će objavljeni u petak 13. jula 2018. godine poslije 19:00 sati. 

Završetak prvog konkursnog roka za upis učenika u prvi razred i predaja dokumentacije

Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo završava danas, četvrtak 05.07.2018. godine, u 18.00 sati do kada je moguće izvršiti zadnji izbor srednjih škola u online sistemu.
Nakon objave rezultata online upisa u prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo, učenici koji budu primljeni u našu školu trebaju, uz prisustvo roditelja/staratelja, predati potrebnu dokumentaciju na recepciji škole.
Prijem dokumenata će biti realizovan u periodu od ponedjeljka 09.07.2018. godine do srijede 11.07.2018. godine, od 10 do 14 sati.
Za prijavu za upis u prvi razred potrebna su sljedeća dokumenta:
* prijava za upis (štampa se iz EMIS sistema po okončanju online upisa, uputstvo na https://upis.emis.edu.ba/),
* izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija
* svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta,
* uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu  osnovne škole – originalna dokumenta,
* uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – originalna dokumenta,
* druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
Prilikom predaje dokumentacije roditelj/staratelj će trebati popuniti i potpisati anketne listove: o izboru drugog stranog jezika, njemački ili francuski jezik (za dvojezična područja se neće opredjeljivati), o izboru jednog od dva izborno-obavezna nastavna predmeta Vjeronauka/Vjeronauk ili Kultura religija i opredjeljenje za izborno područje.

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo

Objavljen je Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2018/2019. godini. Konkurs je dostupan na adresi --> LINK
Upis se realizuje Online, a početna stranica za prijavu na sistem i sve potrebne informacije se nalaze na Web adresi  https://upis.emis.edu.ba/ 

Planom upisa, za našu školu je predviđeno 6 odjeljenja, ukupno 144 učenika. Nakon završenog online upisa učenici će se moći opredijeliti za jedno od izbornih područja za koje je naša škola verificirana. To su:
* Društveno područje,
* Pedagoško-psihološko područje,
* Dvojezično područje (Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i Njemački jezik), 
* Dvojezično područje (Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i Francuski jezik),
* Matematičko-informatičko područje i
* Područje informacionih tehnologija.

Termini podjele svjedodžbi za učenike I, II i III razreda

Podjela svjedodžbi za učenike I, II i III razreda će biti realizovana u četvrtak, 28.06.2018. godine po sljedećem rasporedu:

I1 – u 14 sati         I2 - u 14 sati         I3 - u 14 sati         I4 - u 14 sati         I5 - u 14 sati
II1 - u 14 sati        II2 - u 14 sati        II3 - u 14 sati        II4 - u 14 sati        II5 - u 14 sati
III1 - u 14 sati       III2 - u 13 sati       III3 - u 14 sati      III4 - u 13 sati       III5 - u 14 sati
Razrednice će svjedodžbe dijeliti u "svojim" kabinetima.
Svi učenici imaju obavezu da preuzmu svjedodžbu o završenom odgovarajućem razredu kao i preostalu dokumentaciju. Ukoliko učenik nije u mogućnosti da preuzme svoja dokumenta to mogu uraditi i roditelji/staratelji (ili punoljetne sestre ili braća).
Učenici koji su upućeni na polaganje popravnih ispita imaju, također, obavezu da dođu u terminu za podjelu svjedodžbi odgovarajućeg odjeljenja jer moraju lično (ili roditelj/staratelj) popuniti prijavu za polaganje popravnog/ih ispita.

Finaliziranje informacije o uspjesima na kantonalnim takmičenjima

Zbog neblagovremene dostave izvještaja o rezultatima na kantonalnim takmičenjima dugujemo posjetiocima našeg sajta još informaciju o uspjehu naših učenika, članova naše muzičke sekcije, u proteklom periodu. Naime, na Kantonalnom takmičenju pod nazivom "2. Festival skupnog muziciranja (Hor - orkestar)" 2018. za gimnazije, naši su osvojili dva druga mjesta: Hor uz pratnju orkestra - vokalno instrumentalna muzika sa kompozicijom "Mene majka jednu ima" pod dirigentskom palicom Zejnilagić Lejle i u kategoriji instrumentalna muzika sa kompozicijom "Hallo Django" pod dirigentskom palicom Zejnilagić Lejle. Čestitamo našim muzičarima!!

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)