Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Vijeće učenika

Članovi Vijeća učenika, 2019/2020. školske godine 

Predsjednik: Kapetanović Rijad
Zamjenik predsjednika: Muratbegović Rijad
Kooridnator Vijeća učenika: Alajbegović Alma, pedagog škole

I1     Smajović Amina                            
I2     Mulahusić Mona                           
I3     Klino Dalija            
I4                          
I5     Čolaković Azra                   
I6     Rudan Andrej               
II1    Ćatić Faris          
II2    Cerović Amina              
II3    Mujezinović Nejra           
II4    Drnda Tarik       
II5    Dilberović Alma
II6    Halkić Hana
III1   Zahirović Ena        
III2   Zahirović Inaja  
III3   Mehmedić Danis
III4   Dedić Emina
III5
IV1   Muratbegović Kerim            
IV2   Orahovac Faris
IV3   Tahirović Hamid
IV4   Hajdarpašić Dženita
IV5   Kapetanović Rijad

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)