Back

Zaposleni profesori

Aktiv profesora bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti

Tuce Piragić Lejla
Fejzić Edisa
Bidžan-Hodžić Azra
Mehanović Elvis
Gutošić Lejla
Klačar-Gvozdić Melisa
Muminagić Kenan
Hadžović Emina

Aktiv profesora stranih jezika i književnosti

Vladušić Amra
Engleski jezik
Čaušević Jasmina
Engleski jezik
Fejzić – Alić Irnisa
Engleski jezik
Kaknjo Amina
Engleski jezik
Lulić Azra
Engleski jezik
Hoti Njera
Latinski jezik
Gagrica Amra
Njemački jezik
Đulan Amra
Njemački jezik
Dujso Ina
Njemački jezik
Mandžuka Dženana
Njemački jezik
Nikšić Horo Selma
Njemački jezik
Delić Merima
Njemački jezik
Spahić Dalida
Francuski jezik
Sokolović Ina
Francuski jezik
Naida Mlinarević
Francuski jezik

Aktiv profesora društvenih nauka

Melunović Snježana
Historija, latinski jezik
Bosankić Meliha
Historija
Džanković Sevda
Geografija
Džinović Mersid
Geografija
Velić Adisa
Sociologija
Karahodžić Lejla
Sociologija na njemačkom jeziku
Sipović Šejla
Kultura Religija
Husejinović Zlatka
Filozofija sa logikom
Kišić Amina
Vjeronauka
Kadić Emina
Vjeronauka
Zuletović Danijela
Pedagoško-psihološka grupa predmeta
Drnda Melbina
Psihološka grupa predmeta
Brodović Melika
Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

Aktiv profesora egzaktnih nauka

Kaurin-Tafro Mirela
Matematika
Kosović Rijana
Matematika
Đonlagić Nermin
Matematika
Mehanović Irma
Matematika
Memić Fahrudin
Matematika
Mujić Sumeja
Matematika
Kubat Irfan
Software engineering, razvoj mobilnih aplikacija
Kapidžić Enis
Software engineering
Žutić Sanela
Programiranje
Ajanović Edin
Programiranje, informatika
Šehović Sandro
Programiranje, informatika
Hrbat Maja
Matematika
Mutapčić – Pišmo Hurija
Fizika
Hećo Edina
Fizika
Mahmutović Sabaheta
Fizika
Bajrović Adisa
Hemija
Bunda Merima
Hemija
Šačić Enela
Biologija
Karaman Damir
Biologija

Aktiv profesora muzičke kulture, likovne kulture i sporta

Zejnilagić Lejla
Muzička Kultura
Hajdar Emira
Likovna Kultura
Konaković Kemal
Likovna Kultura
Džinović Dževdet
Sport
Begović Belinda
Sport
Grbo Selma
Sport