Back

Jezički smjer

JU Gimnazija Obala Sarajevo

„Knjiga je san koji držite u ruci.” – Neil Gaiman

Jezički smjer

Jezičko izborno područje Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo pruža učenicima jedinstvenu priliku da istraže bogat i raznolik svijet jezika, književnosti, kulture i umjetnosti općenito. Znanje jezika je osnova za usvajanje svih drugih znanja. Ovdje se potiče strast prema jeziku, razvoj komunikacijskih vještina koje su ključne u današnjem globaliziranom svijetu, kao i upoznavanje drugog i drugačijeg te razvijanje senzibiliteta prema različitim kulturama. Koncept našeg izbornog područja je osmišljen kako bi učenicima pružio duboko razumijevanje jezika i književnosti. Učenici će istražiti gramatiku, razviti senzibilitet prema stilskom uobličavanju pisanog i usmenog izražavanja i izražajne oblike samog jezika. Učit će o klasičnim i savremenim književnim djelima, analizirati ih i razvijati kritičko razmišljanje, donositi vlastite zaključke i stavove, bogatiti vokabular. Naš tim nastavnika s velikim entuzijazmom radi s učenicima, potičući ih na postizanje izvrsnih rezultata. Osposobljavamo učenike za jezičku recepciju, produkciju i interakciju. Budimo maštu i kreativnost te potičemo učenike na zdravo kritičko razmišljanje. Raznolikost izučavanja uključuje jezike, književnost te komunikacijske vještine. Naša gimnazija njeguje razumijevanje i poštovanje različitih kultura kroz nastavu i vannastavne aktivnosti. Putovanje kroz književna djela različitih autora otvara nove vidike i poglede na svijet u kojem živimo. Osim toga, jezičko izborno područje nudi mogućnost učenja stranih jezika, ključnih u današnjem međunarodnom okruženju. Naša škola je prepoznatljiva po svojim bilingvalnim smjerovima. Ovi programi nude mogućnost dvojezičnog učenja, što je možda i ključno u globalnom kontekstu današnjice. Ovaj smjer kroz projekte saradnje sa školama u Njemačkoj, Francuskoj i drugim zemljama te studijska putovanja, nudi poseban vid praktične nastave. Na taj način učenici se upoznaju s kulturom zemalja čiji jezik uče i koji im na neposredan i živopisan način omogućava razumijevanje svijeta iz različitih perspektiva, te ih oslobađa straha da ostvare svoj puni kapacitet. Učenici jezičkog izbornog područja imaju priliku učestvovati u raznim vannastavnim aktivnostima kao što su: Book club, debatni timovi, Dramska sekcija, Literarna sekcija, Recitatorska sekcija, Novinarska sekcija... Naši učenici sudionici su različitih kulturnih manifestacija. Obilježavamo najbitnije datume i događaje iz naše historije, sudjelujemo u različitim aktivnostima koje učenicima nude mogućnost da napreduju u svim obrazovnim i društvenim sferama. Naši učenici postižu visoke i zapažene rezultate na takmičenjima i upisuju se na prestižne fakultete. Mnoge od njih danas s ponosom prepoznajemo kao priznate članove naše zajednice.

JU Gimnazija Obala Sarajevo
Uskoro više informacija. JU Gimnazija Obala Sarajevo

JU Gimnazija Obala Sarajevo
Uskoro više informacija. JU Gimnazija Obala Sarajevo

JU Gimnazija Obala Sarajevo