Back

Adresa

Sarajevo 71000, Obala Kulina bana 3

Kontakt info

telefon/fax + 387 33 214 960
e-mail: gimnazijaobala@obala.edu.ba

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 16:00

Kontaktiraj nas