Back

Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo

Vijeće roditelja školska 2023/2024

Ivana Katavić
Pedagog
Kooridnator Vijeća roditelja
Afrim Hajdari
Predsjednik
Jasminka Šošić
Zamjenik predsjednika

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u okviru kojeg se promoviraju interesi roditelja učenika škole u odgojno-obrazovnom procesu škole.

Škola ima vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog odjeljenja.

Vijeće roditelja u školi radi i djeluju na osnovu Poslovnika o radu Vijeća roditelja. Vijeće roditelja svoje aktivnosti može koordinirati i međusobno sarađivati između škola na nivou općina ili kao vijeće roditelja na nivou Kantona.

Osnovne aktivnosti vijeća roditelju su:

  • promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
  • prezentiranje stavova roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
  • podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
  • obavještavanje školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu školskog odbora ili druge zainteresirane strane,
  • učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
  • razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,
  • predlaganje mjera za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,
  • predlaganje mjera za unapređenje saradnje roditelja sa školom,
  • pružanje pomoći i podrške u poboljšanju uvjeta rada škole,
  • druge aktivnosti koje su od općeg interesa za rad škole.