Back

Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo

o školi

Opći podaci o školi

Naziv škole: Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo
Sjedište: Sarajevo, Obala Kulina bana 3
Osnivač škole: Kanton Sarajevo
o školi

Nivo, tip, id broj, šifra djelatnosti

Obrazovni nivo: srednjoškolsko obrazovanje
Tip škole: gimnazija
Identifikacioni broj: 4200044870006
Šifra djelatnosti: 80.220
o školi

Adresa i broj telefona

Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo Obala Kulina bana br. 3 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon/Fax : ++ 387 33 214 960
e-mail: gimnazijaobala@obala.edu.ba

JU GIMNAZIJA OBALA SARAJEVO

Ivana Katavić
Pedagog
Dženeta Sarajlić
Psiholog
Rijad Ganibegović
Direktor
Member
Pomoćnik direktora
Snježana Alt-Balta
Socijalni radnik

Historijat škole

Historijat naše škole je vezan za “najljepšu” radnu aktivnost na svijetu, za učiteljstvo. Počeci datiraju od 29.09.1882. godine kada je osnovano Obrazovalište za pripomoćne učitelje.
U oktobru 1886. godine Obrazovalište za pripomoćne učitelje pretvoreno je u redovnu Učiteljsku školu. Učiteljska škola u Sarajevu, koja je od 1963. godine imala naziv Učiteljska škola “Nurija Pozderac”, prestala je raditi 31.08.1972.godine. Posljednja sjednica Nastavničkog vijeća je održana 29.08.1972.godine. 
Nakon pauze od 22 godine, Učiteljska škola u Sarajevu je ponovo otpočela s radom oktobra 1994. godine, u teškim ratnim uvjetima. 
U planovima Reforme obrazovanja u BiH, od 2001.godine, Učiteljska škola sa svojim programom nije više imala svoje mjesto, pa su zaposleni i uprava škole napravili prijedlog kojim se na određen način nastavlja tradicija ove škole. On podrazumijeva prerastanje Učiteljske skole u Gimnaziju pod posebnim uslovima.
U okviru nastavnog plana za gimnaziju uposlenici Učiteljske škole su ponudili, pored već usvojenih gimnazijskih izbornih područja i novo, PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO izborno područje.
Sadržajima PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOG izbornog područja nastavlja se tradicija Učiteljske škole. Njihovim izučavanjem učenici se pripremaju za nastavak školovanja na svim fakultetima prosvjetnog smjera.
Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke i informisanja broj UP-11-01-38-2127/2002 od 12.05.2003. godine, “Učiteljska škola Sarajevo” u Sarajevu prerasta u Gimnaziju. Ovim rješenjem je naša škola ispunila uslove za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajucim nastavnim planovima i programima za gimnaziju. Naziv škole se mijenja u “prelazni” –  “Učiteljska škola i gimnazija Obala” Sarajevo.
U školskoj 2003/04. godini u našu školu je upisana prva generacija gimnazijalaca.

Školske 2005/06. godine svoje školovanje je završila posljednja generacija učenika koji su se upisali u Učiteljsku školu, četverogodišnje obrazovanje.
U 2006/07. školskoj godini je svoje školovanje završilo i posljednje odjeljenje Učiteljske škole, petogodišnje obrazovanje, čime se “gasi” Učiteljska škola a nastavlja sa “životom i radom” GIMANZIJA OBALA Sarajevo.