Back

Tehničko-higijenska služba

O kontroli ulaska u školu, tehničkim popravcima i čistoći škole brinu naši:

Rizvić Rusmir
Domar
Dević Ekrem
Portir
Kahvić Rifet
Ložar
Demirović Zejna
Higijeničarka
Mujčić Enisa
Higijeničarka
Čizmić Indira
Higijeničarka
Kunić Alma
Higijeničarka
Rizvić Nermina
Higijeničarka
Džananović Amra
Higijeničarka
Čizmić Indira
Higijeničarka
Agović Mahira
Higijeničarka
Višća Edina
Higijeničarka
Fejzić Nurfeta
Higijeničarka