Back

JU GIMNAZIJA OBALA SARAJEVO

Ćlanovi stručnog kolegija

Rijad Ganibegović
Direktor
Trebinjac Aida
Pomoćnik direktora
Džindo Elvira
Sekretar
Ivana Katavić
Pedagog
Dženeta Sarajlić
Psiholog
Snježana Alt-Balta
Socijalni radnik
Halilović Alma
Samostalni referent za plan i analizu
Kadribašić Jasmina
Administrativni radnik
Korjenić Amina
Asistent u nastavi
Brodović Melika
Bibliotekar
Maunagić Hatidža
Bibliotekar
Berkovac Edina
Rukovalac nastavnom tehnikom – programmer