Back

JU GIMNAZIJA OBALA SARAJEVO

Ivana Katavić
Pedagog
Dženeta Sarajlić
Psiholog
Rijad Ganibegović
Direktor
Member
Pomoćnik direktora
Snježana Alt-Balta
Socijalni radnik

Zaposleni profesori

Aktiv profesora bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti

Tuce Piragić Lejla
Fejzić Edisa
Bidžan-Hodžić Azra
Mehanović Elvis
Gutošić Lejla
Klačar Melisa

Aktiv profesora stranih jezika i književnosti

Vladušić Amra
Engleski jezik
Čaušević Jasmina
Engleski jezik
Fejzić – Alić Irnisa
Engleski jezik
Veljan Selma
Engleski jezik
Spahić Dalida
Francuski jezik
Gagrica Amra
Njemački jezik

Tehničko-higijenska služba

O kontroli ulaska u školu, tehničkim popravcima i čistoći škole brinu naši:

Rizvić Rusmir
Domar
Dević Ekrem
Portir
Kahvić Rifet
Ložar
Demirović Zejna
Higijeničarka
Mujčić Enisa
Higijeničarka
Čizmić Indira
Higijeničarka
Kunić Alma
Higijeničarka
Rizvić Nermina
Higijeničarka
Džananović Amra
Higijeničarka
Čizmić Indira
Higijeničarka