Back

Pedagoško psihološki smjer

JU Gimnazija Obala Sarajevo

“Odrastao je onaj čovek koji može ujediniti tri stvari: ljubav, posao i uživanje.” Sigmund Frojd

Pedagoško psihološki smjer

Gimnazija Obala jedina je gimanzija u Kantonu Sarajevo, koja nudi mogućnost pohađanja pedagoško-psihološkog izbornog područja. Na ovom izbornom području povećan je fond časova iz psihologije, likovne i muzičke kulture, a učenici izučavaju i pedagošku grupu predmeta. Psihološka grupa predmeta Područje psihologije većini ljudi je zanimljivo, jer je u velikoj mjeri dio iskustva svakodnevnog života. Ljudi stvaraju brojne pretpostavke o sebi i drugima, o pojavama u društvu i generalno o svijetu koji nas okružuje. Zbog toga je jedan od osnovnih ciljeva izučavanja predmeta psihologija upoznavanje sa znanstvenim pristupom u psihologiji i njegovo razlikovanje od laičkog pristupa. Učenici kroz različite nastavne jedinice bolje upoznaju i razumijevaju psihičke procese, ponašanje i njihove međuodnose, a to je ujedno i temelj za bolje snalaženje u različitim životnim situacijama, te uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa sa drugim ljudima. Kroz predmete Psihologija ličnosti, Razvojna psihologija i Socijalna psihologija učenici se detaljnije upoznaju sa osnovnim postavkama ovih teorijskih grana psihologije. Prošireni program psihologije daje kvalitetne osnove za nastavak obrazovanja na nekom od odsjeka za psihologiju u našoj zemlji i izvan nje, za koje se često odlučuju učenici koji završe pedagoško-psihološko izborno područje u Gimnaziji Obala. Potreba za psiholozima u okviru različitih primijenjenih grana psihologije (posebno kliničke psihologije i psihoterapije, te organizacijske psihologije) je sve veća i prepoznata je u našem društvu, što daje dodatnu vrijednost temeljnim znanjima i usmjerenjima, koja učenici dobiju u okviru psihološke grupe predmeta. Program u sklopu ove grupe predmeta također pruža korisna znanja za nastavak obrazovanja u oblasti drugih društvenih nauka, a posebno za područje odgoja i obrazovanja, na koje je naglasak stavljen izučavanjem predmeta Pedagoška psihologija. Glavni predmeti ovog područja su: psihologija, pedagogija i didaktika s metodikom, ali ne smijemo zaboraviti ostale, veoma interesantne predmete kroz školovanje a to su likovna i muzička kultura.

JU Gimnazija Obala Sarajevo
Uskoro više informacija. JU Gimnazija Obala Sarajevo

JU Gimnazija Obala Sarajevo
Uskoro više informacija. JU Gimnazija Obala Sarajevo

JU Gimnazija Obala Sarajevo